Download citation

Graphite-teflon-tyrosinase composite electrodes for the monitoring of phenolic compounds in predominantly non aqueous media

Analusis, 27 7 (1999) 592-599
DOI: https://doi.org/10.1051/analusis:1999270592